Provincie ziet gigantisch zonnepark wel zitten: "Past binnen afspraken en ambities"

ZWANENBURG - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland willen ruimte bieden voor het plan om een zonnepark vlakbij Zwanenburg te bouwen. Het park past volgens de provincie binnen de Regionale Energiestrategie voor de regio en sluit aan bij de ambities die zijn afgesproken in het coalitieakkoord. Toch is het nog niet zeker dat het park er komt, de gemeenteraad beslist uiteindelijk. 
Dat heeft de provincie vandaag bekend gemaakt. Het plan voor een zonnepark langs de A9, net buiten Zwanenburg, is een initiatief van de boerenfamilies Bos, Van Elderen, Vlasveld en Van Beem en behelst een gebied van ongeveer 200 voetbalvelden. Het initiatief valt in een gebied dat beter bekend staat als 'zonnecarré', een gebied in de buurt van Schiphol waar de gemeente mogelijkheden ziet om een zonnepark te bouwen. 
Mooie bijdrage aan einddoel
"Ik ben blij dat we een lokaal initiatief, dat in samenspraak met omgeving en de gemeente tot stand is gekomen, mogelijk kunnen maken. Het zonnepark levert bij oplevering een mooie bijdrage aan de doelen die wij hebben gesteld in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid. We houden zo veel mogelijk rekening met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten en dit plan voldoet daar helemaal aan", vertelt gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter. 
Toch stuit het plan op veel verzet vanuit het dorp. De kerngroep tegen de komst van het zonnepark vertelt eind november niet tegen duurzame energie te zijn, maar wel tegen de omvang van dit initiatief langs: "Onze voornaamste bezwaren zijn niet per se of je het ziet of niet, maar dat het daar überhaupt twintig jaar ligt. Dat heeft impact op het gebied. We zijn bezorgd over verdere effecten."
Zwanenburg
Ook is de kerngroep kritisch op het participatiebeleid. Volgens de boeren zijn er al meerdere bijeenkomsten georganiseerd waar mensen mee zouden kunnen praten, maar: "De boeren hebben maar met een deel van de bewoners, aan de rand van Zwanenburg gepraat. Zij schetsen een beeld dat iedereen heeft meegepraat, maar dat is gewoon niet zo. Het gaat maar om een klein deel."
Ondanks dat de boeren ruim een maand geleden een vergunningsaanvraag hebben ingediend, is het nog verre van zeker dat het plan er komt. "De vergunning is aangevraagd onder voorbehoud van alle aanvullende eisen die er nog kunnen komen", vertelt Jurgen Nobel twee weken geleden. "Ze kennen de risico's, maar dat is verder aan hen."
De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het zonnepark bij Zwanenburg er komt.

19-02-2021 13:07
NH Nieuws