Subsidiebeleid kan nog beter door te sturen op maatschappelijke doelen

De gemeente zet subsidies in als instrument om gemeentelijk beleid te realiseren. Hiermee is elk jaar ongeveer 13,7 miljoen euro gemoeid. De afspraken die met de subsidieontvangers worden gemaakt, zijn...

18-02-2021 00:00
Gemeente Amstelveen