Rekenkamercommissie: Subsidiebeleid kan nog beter door te sturen op maatschappelijke doelen

[AMSTELVEEN] Het subsidiebeleid en het proces van subsidieverstrekking van de gemeente Amstelveen zijn goed op orde. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie. Verbetering is nog mogelijk door meer te sturen op het bereiken van maatschappelijke doelen. Ook een duidelijk afwegingskader voor het maken van keuzes voor het aangaan van een subsidie- of inkooprelatie kan de gemeente verder helpen.

18-02-2021 17:00
Amstelveens Nieuwsblad