Kleine achterstand Amstelveen bij huisvesten van vluchtelingen met verblijfsvergunning

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen heeft net als veel andere gemeenten een kleine achterstand bij het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit een overzicht van de rijksoverheid die elk half jaar vaststelt hoeveel vergunninghouders de gemeenten moeten huisvesten. Grotere gemeenten moeten daarbij meer asielzoekers onderdak bieden dan kleinere. Op 1 januari betrof de achterstand in Amstelveen 7 vergunninghouders. De mogelijkheid bestaat dat deze achterstand dit jaar verder op zal lopen, omdat de taakstelling voor 2021 voor alle gemeenten flink hoger is dan vorig jaar. In de eerste helft van dit jaar moet Amstelveen 71 statushouders aan huisvesting helpen, terwijl dat er in 2020 over het hele jaar 62 waren. Deze verhoging komt mede door het inlopen van de achterstand van behandeling van asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

18-02-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad