Transformatie Legmeer

Locatie Oorspronkelijk lag bedrijventerrein Legmeer aan de rand van de gemeente Amstelveen. In de loop der jaren is het binnen bebouwd gebied komen te liggen. Vanwege de grote vraag naar woningen in de...

16-02-2021 06:42
Gemeente Amstelveen