Nieuwe ronde Mediafonds Amstelveen: op zoek naar journalistiek talent

[AMSTELVEEN] Amstelveen stelt ook dit jaar geld beschikbaar voor journalistieke projecten. Het gaat om twee rondes van 60.000 euro. Geïnteresseerden hebben vanaf nu de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de eerste ronde van dit jaar. Het geld komt uit het Amstelveens Mediafonds van de gemeente. De deadline voor de eerste aanvraagronde is 31 maart.In totaal is er dit jaar vanuit het Mediafonds Amstelveen 120.000 euro beschikbaar, verdeeld over twee rondes. De gemeente Amstelveen wil op deze manier de lokale journalistiek ondersteunen en stimuleren. In veel gemeenten hebben lokale media het financieel zwaar. Er is meestal weinig geld beschikbaar om naast het volgen van het lokale nieuws ook journalistiek onderzoek te doen. Amstelveen erkent het belang van goede lokale journalistiek en hoopt daar via het Mediafonds een duurzame bijdrage aan te leveren.LOKAAL Met de financiering vanuit het Mediafonds krijgen lokale media en journalisten de mogelijkheid om extra onderzoek te doen. “We hebben in de eerste aanvraagronde gezien dat die behoefte er ook duidelijk is in de Amstelveense journalistiek”, zegt Monda Heshusius, voorzitter van de onafhankelijke Mediaraad. “Deze tweede ronde biedt meer tijd en nieuwe kansen voor wie de eerste ronde te kort dag was. Het Mediafonds geeft de lokale journalistiek een mooie kans om een stap extra te kunnen zetten. We verwachten dan ook dat opnieuw veel goede plannen worden ingezonden.”INDIENEN AANVRAAG Media en individuele journalisten die in aanmerking willen komen voor een subsidie vanuit het Mediafonds kunnen een aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Zo moet het project een goed journalistiek niveau hebben, journalistiek onafhankelijk zijn gemaakt en maatschappelijke relevantie hebben voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart.Voor criteria, aanvraagformulier en meer informatie over het Mediafonds: kijk op www.mediaraadamstelveen.nl

15-02-2021 15:45
Amstelveens Nieuwsblad