Gemeenten en burgers: eis uitstel participatie herziening luchtruim!

Tot 25 februari aanstaande, nog maar twee weken, is het mogelijk een zienswijze in te dienen op de plannen voor een luchtruimherziening. In het plan staat geen enkele concrete informatie. SchipholWatch roept burgers en bestuurders daarom op te eisen dat het participatietraject wordt ingetrokken en later – als er wél concrete informatie beschikbaar is – opnieuw te starten. De plannen die nu op...
Bron

11-02-2021 18:29
SchipholWatch