Inwoneraantal Amstelveen voor het eerst in 13 jaar gekrompen

[AMSTELVEEN] Voor het eerst in 13 jaar zijn er minder Amstelveners dan in het voorgaande jaar. Op 1 januari 2021 telde Amstelveen 90.830 inwoners, 864 minder dan vorig jaar. De daling van de bevolking komt door twee oorzaken: er zijn in 2020 meer mensen overleden dan dat er zijn geboren (sterfteoverschot) en er zijn meer mensen vertrokken dan er zich gevestigd hebben (vertrekoverschot).

04-02-2021 08:00
Amstelveens Nieuwsblad