Gemeentelijke bijdrage openbare laadpalen niet langer nodig

[NOORD-HOLLAND] Gemeenten in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hoeven sinds 1 januari geen eigen bijdrage meer te betalen voor de plaatsing van openbare laadpalen. Het groeiend aantal elektrische auto’s zorgt voor een sluitende ‘business case’ bij de exploitanten. Gemeenten bepalen de plekken, de exploitant plaatst ze op eigen kosten.

04-02-2021 13:05
Amstelveens Nieuwsblad