Jaaropgave Tozo 2020

De hoofdaanvrager krijgt de loonheffingskorting toegepast. Hierdoor is het bedrag aan loonheffing lager of zelfs nihil. Omdat er bij Tozo 1 geen rekening werd gehouden met inkomen van de partner kan deze...

26-01-2021 00:00
Gemeente Amstelveen