SP: Nog veel onduidelijk over gemeentebeleid Wet Inburgering

[AMSTELVEEN] De Nieuwe Wet Inburgering wordt, na twee keer te zijn uitgesteld, in januari 2022 ingevoerd. Vanaf dat moment krijgt de gemeente er weer een taak bij, namelijk de uitvoering van de Wet Inburgering. De SP heeft de afgelopen jaren in de contacten met statushouders veel verhalen gehoord over zaken die zijn misgelopen. Statushouders liepen op tegen de verplichtingen van twee verschillende wetten: de Wet Inburgering en de Participatiewet. Die twee wetten zaten elkaar nogal eens in de weg, waardoor statushouders in de problemen kwamen, meldt SP. Zo kwam het regelmatig voor dat re-integratieverplichtingen ten koste gingen van de inburgeringslessen.

25-01-2021 09:45
Amstelveens Nieuwsblad