Meer aandacht voor bescherming en verbetering natuur in Amsterdamse Bos

[AMSTELVEEN] Amstelveen en Amsterdam hebben gezamenlijk het plan voor het Amsterdamse Bos 2020-2030 op diverse punten aangepast naar aanleiding van de 557 reacties die binnenkwamen op de inspraakversie van het Bosplan. De voornaamste aanpassingen hebben betrekking op het hondenbeleid waar ook de meeste reacties op binnen kwamen. Het ging daarbij zowel om voorstanders als tegenstanders van het aanpassen van de losloopgebieden. De gemeenten gaan de zonering dit jaar met betrokkenen verder bekijken. Het hoofddoel van het plan blijft echter om de natuur nog meer te beschermen en te verbeteren, terwijl er ruimte blijft voor vrijetijdsbesteding. De gemeenten onderstrepen daarbij in reactie op de vele inspraakreacties dat er geen grote ingrepen in het bos worden gedaan.

14-01-2021 16:32
Amstelveens Nieuwsblad