Daling aantal plekken in verzorgingstehuizen Amstelveen roept vragen op bij VVD en BBA

[AMSTELVEEN] In de gemeenteraadsvergadering van 11 november is raadsbreed de motie ‘voldoende woonzorgcapaciteit’ aangenomen. In deze motie is een aantal verzoeken aan het College van B en W gedaan die in de loop van het eerste kwartaal van 2021 zullen worden beantwoord. Aansluitend en aanvullend daarop stellen VVD en BBA vragen over de huidige capaciteit van verzorgings- en verpleeghuizen.

11-01-2021 11:15
Amstelveens Nieuwsblad