Provincie geeft subsidie voor onderzoek duurzaam hergebruik van monumenten

[AMSTELVEEN] Eigenaren van monumenten kunnen een subsidie aanvragen om onderzoek te doen naar het duurzaam benutten van hun pand. De provincie Noord-Holland stimuleert onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie hebben verloren of dreigen te verliezen. Een onderzoek helpt de eigenaar als hij het pand wil exploiteren zonder dat de monumentale waarde verloren gaat. De regeling stimuleert eigenaren om in een vroeg stadium meerdere varianten voor herbestemming en verduurzaming te verkennen.

08-01-2021 07:17
Amstelveens Nieuwsblad