Opvangcentra wilde dieren: subsidie voor verbetering communicatie en educatie

[AMSTELVEEN] Opvangcentra voor wilde dieren kunnen subsidie aanvragen om hun communicatie te verbeteren. Hierdoor kunnen zij straks betere voorlichting verzorgen en meer bekendheid geven aan het werk dat zij doen voor bijvoorbeeld vogels en egels. In totaal is 100.000 euro beschikbaar.

05-01-2021 07:32
Amstelveens Nieuwsblad