D66: Expertmeeting ‘Inclusief onderwijs in Amstelveen? Yes we Can!’

[AMSTELVEEN] D66 Amstelveen wil dat er meer gebeurt om kinderen met een speciale onderwijsbehoefte op een reguliere school te houden. Daarom organiseert de partij voor donderdag 7 januari een online gesprek hierover met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, schooldirecteuren, leraren en internbegeleiders/ zorgcoördinatoren. Ook D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen, gemeenteraadsleden en de Amstelveense wethouder jeugd en onderwijs, Frank Berkhout, sluiten aan.

26-12-2020 14:12
Amstelveens Nieuwsblad