College Amstelveen wil geen voorrangsbeleid bij aanname personeel om diversiteit te bevorderen

[AMSTELVEEN] Het college van B en W van Amstelveen voert geen actief beleid om mensen met verschillende kenmerken (geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid en fysieke conditie, opleiding) in de gemeentelijke organisatie in te laten stromen. ‘Wij willen dat niet, nog los van het feit dat dit wettelijk, zonder heel zwaarwegende redenen, niet is toegestaan,’ aldus het college in antwoord op schriftelijke vragen van raadsfracties van GroenLinks, D66, AVA, VVD en de PvdA. Volgens B en W worden individuele medewerkers ook niet geoormerkt op de genoemde kenmerken. Het college heeft desondanks het gevoel dat de bezetting van de gemeentelijke organisatie meer en meer een afspiegeling vormt van de maatschappij.

22-12-2020 15:48
Amstelveens Nieuwsblad