Onvoldoende zicht en grip op oplopende kosten jeugdzorg Amstelveen

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen heeft onvoldoende zicht en grip op de oplopende kosten voor specialistische jeugdzorg. Dat is een gevolg van het ontbreken van tijdige en betrouwbare informatie in combinatie met de complexiteit van het inkoopstelsel van deze zorg. Dat blijkt uit een onderzoek naar de kostenstijging in de jeugdzorg in Amstelveen. De kosten stegen van bijna 13 miljoen euro in 2017 naar ruim 18 miljoen euro in 2019. Dit jaar staat de teller al op ruim 21 miljoen. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat Amstelveen niet of nauwelijks afwijkt van andere gemeenten wat betreft het aantal kinderen dat hulp geboden krijgt of de kosten per kind. De gemeente gaat daarom niet over tot het instellen van harde budgetplafonds of wachtlijsten.

18-12-2020 16:00
Amstelveens Nieuwsblad