Besluiten van de gemeenteraad van Amstelveen op 16 december 2020

In zijn vergadering van woensdag 16 december 2020 heeft de gemeenteraad van Amstelveen onder andere besluiten genomen over de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), het Actieplan klimaatadaptatie en de Transitievisie warmte

17-12-2020 11:51
Amstelveenweb