Alternatief plan van omwonenden voor Charlotte van Montpensierlaan stuit op kritiek college

[AMSTELVEEN] Het alternatieve plan dat omwonenden hebben ingediend voor de beoogde nieuwbouw aan Charlotte van Montpensierlaan 2a in Elsrijk stuit op bezwaren van B en W. Dat blijkt uit een reactie van het college op het plan dat uitgaat van een wooncomplex met drie bouwlagen in plaats van een woongebouw met vier (of aanvankelijk vijf) lagen dat de eigenaar wil realiseren. De omwonenden vinden vier lagen te hoog voor een wijk met alleen laagbouw. Het college plaatst echter vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van het alternatieve plan en vreest voor extra aantasting van het groen en een tekort aan parkeerplaatsen. Dit omdat het lagere gebouw om een groter bouwoppervlak vraagt om een vergelijkbaar aantal woningen te kunnen realiseren. De startnotitie voor woningbouw op het terrein komt vanavond aan de orde in de gemeenteraad.

16-12-2020 16:00
Amstelveens Nieuwsblad