Verduurzaming gemeentelijk wagenpark

Floor Gordon, wethouder Duurzaamheid: “Dit is een mooie stap in de verduurzaming van ons wagenpark. Bij de vervanging van onze dienstauto’s en buitendienstwagens gaan we, waar mogelijk,...

15-12-2020 00:00
Gemeente Amstelveen