Geen kostenverhoging ondergrondse bedrijfsafvalinzameling

Gezien de huidige coronasituatie en de moeilijke omstandigheden voor veel ondernemers om het hoofd boven water te houden, is het de uitdrukkelijke wens van het college van B en W om terughoudend om te...

14-12-2020 17:00
Gemeente Amstelveen