Raadsvergadering over samenwerking met Amstelveen

Aalsmeer – Op donderdag 10 december (vanavond) vergadert de gemeenteraad in de Burgerzaal van het Raadhuis. De Raad bespreekt de toekomst dienstverlening Aalsmeer en de samenwerking met de gemeente Amstelveen. Aan het college van B&W wordt opdracht gegeven om in overleg met Amstelveen tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen. Aalsmeer wil haar bestuurlijke zelfstandigheid borgen en […]

10-12-2020 07:00
Meerbode