Veiligheid voorop bij bestrijden gladheid

Geen garantie op kwaliteit Biozout, een restproduct dat overblijft na de vervaardiging van biobrandstof, zorgde voor verstopping in de trechters van de strooiwagens. De grote klonten in het zout...

08-12-2020 00:00
Gemeente Amstelveen