In januari overleg met RTVA en andere gegadigden voor lokale omroep

[AMSTELVEEN] Alle raadsfracties zijn het erover eens dat het geen zin meer heeft om bezwaar aan te tekenen tegen het recente besluit van het Commissariaat voor de Media om RTVA voor de komende vijf jaar aan te wijzen als de lokale omroep voor Amstelveen. De raad volgt daarmee het college dat, ook al wilde het van RTVA af, niets meer zag in verder beroep.

04-12-2020 09:00
Amstelveens Nieuwsblad