Gemeente kan arme inwoners moeilijk bereiken

[AMSTELVEEN] De gemeente blijft moeite houden om inwoners die in armoede leven te bereiken om hen te kunnen helpen met regelingen die hun leven kunnen verbeteren. Eerdere pogingen hiertoe hebben tot dusver niet het gewenste effect gehad. De schatting is dat circa de helft van de mensen die recht hebben op minimaregelingen, hier vanwege onwetendheid, of schaamte, geen gebruik van maken. En dat terwijl Amstelveen juist een uitgebreid pakket aan regelingen heeft.

04-12-2020 12:09
Amstelveens Nieuwsblad