Amstelveen gaat verbod op gebruik lachgas invoeren om overlast tegen te gaan

[AMSTELVEEN] Het gemeentebestuur van Amstelveen wil het recreatief gebruik van lachgas in de openbare ruimte aan banden leggen. Het onder een deel van de jongeren populaire gebruik van lachgas brengt overlast en gezondheidsrisico’s met zich mee. Het college van B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld om een verbodsbepaling op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze bepaling moet het college de mogelijkheid bieden om bepaalde gebieden binnen de gemeente aan te wijzen waar het verboden is om lachgas te gebruiken.

27-11-2020 16:00
Amstelveens Nieuwsblad