De renovatie van de Aquarius flat in Amstelveen is weer uitgesteld

Op 6 november 2020 heeft het bestuur van woningstichting Eigen Haard een verzoek ingediend bij het College B en W Amstelveen om de peildatum van Watercirkel 372-666 tot 3 juli 2021 te verlengen

25-11-2020 12:21
Amstelveenweb