Aanpak woonfraude, wietteelt en illegale prostitutie in Amstelveen

Een van de geprioriteerde veiligheidsthema's is de aanpak van ondermijning. Wij informeerden u op 26 mei 2020 per brief over de complexe aard van ondermijning, onze doelstellingen en op welke pijlers de aanpak van ondermijning in Amstelveen is gebaseerd

23-11-2020 10:11
Amstelveenweb