Nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

AMSTELLAND – Gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, eerder in beeld krijgen en het geweld oplossen en stoppen. Dat is het doel van de nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ‘Veilig voor Elkaar 2020 -2024’. Om dit te bereiken, gaat de regio Amsterdam-Amstelland professionals, hulpverleners en ook inwoners actief betrekken. De gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, …

20-11-2020 07:23
RTV Amstelveen