Transformatie Legmeer

Oorspronkelijk lag het bedrijventerrein aan de rand van de gemeente Amstelveen. In de loop der jaren is het binnen bebouwd gebied komen te liggen. Vanwege de grote vraag naar woningbouw is de gemeente...

18-11-2020 05:42
Gemeente Amstelveen