Motie AVA, D66, VVD, BBA voor tijdelijke huisvesting aan Kalkbranderij

[AMSTELVEEN] AVA, D66, VVD en BBA willen tijdelijke huisvesting op het terrein Kalkbranderij-Bovenkerkerhoek. Met het indienen van een motie daarover vragen de partijen het college om een quick-scan uit te voeren op dat terrein.

18-11-2020 12:15
Amstelveens Nieuwsblad