Amstelveen zet extra in op aanpak oplopende werkloosheid onder jongeren

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen komt met maatregelen om de oplopende werkloosheid onder jongeren terug te dringen. Uit landelijke cijfers blijkt dat de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar in mei met ruim 3 procent was toegenomen in vergelijking met de periode voor de coronacrisis. Het percentage werklozen onder jongeren steeg van 6,3 tot 9,5 procent. Amstelveen telde in juli 179 werklozen onder de 27 jaar. De aanpak van de werkloosheid onder jongeren is volgens het gemeentebestuur door de coronacrisis nog urgenter geworden dan eerder het geval was. Naast de oplopende jeugdwerkloosheid bestaat er ook een groot tekort aan stageplaatsen in deze regio voor jongeren die een beroepsopleiding volgen.

18-11-2020 16:00
Amstelveens Nieuwsblad