Politiek Amstelveen dringt aan op meer capaciteit woonzorg

[AMSTELVEEN] Het gebeurt niet vaak dat twee politieke partijen gelijktijdig en los van elkaar een belangrijk onderwerp op de politieke agenda zetten. De VVD bij monde van woordvoerder zorg Victor Frequin en BBA bij monde van woordvoerder ruimte, wonen en natuur (RWN) Jacqueline Solleveld gingen beiden eind oktober in op de vraag of voor de groeiende groep ouderen in Amstelveen, nu en in de toekomst voldoende levensloopbestendige woningen en verpleeghuisplekken zijn om aan hun woon- en zorgbehoeften te kunnen voldoen. In de gemeenteraadsvergadering van 18 november zullen Frequin en Solleveld namens VVD en BBA een motie indienen die gericht is op voldoende woonzorgcapaciteit in Amstelveen. De motie zal gesteund en mede ingediend worden door de coalitiepartijen D66, PvdA en de oppositiepartij AVA.

17-11-2020 17:00
Amstelveens Nieuwsblad