Wethouder Floor Gordon: “Het vernieuwen van riolering en energietransitie biedt kansen om klimaatadaptatie waar te maken”

AMSTELVEEN – Bij vervanging en verbetering van de riolering moet meer dan ooit rekening worden gehouden met klimaatadaptatie, de energietransitie en circulaire economie. Dat staat in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan dat het college van B en W heeft opgesteld De druk op de ondergrond wordt steeds groter. Er zijn maatregelen nodig voor het veranderende klimaat. …

12-11-2020 20:19
RTV Amstelveen