Gemeenteraad stelt programmabegroting 2021 vast

Programmabegroting De bespreking en vaststelling van de begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. Vanaf dat moment is duidelijk wat de gemeente in 2021 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat...

12-11-2020 00:00
Gemeente Amstelveen