Debby de Heus is kandidaat raadsgriffier van de gemeente Amstelveen

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Amstelveen stelt de raad van harte voor om Debby de Heus in de raadsvergadering van 18 november 2020 aan te wijzen als griffier van de gemeente Amstelveen per 1 februari 2021

06-11-2020 11:47
Amstelveenweb