Horeca Amstelveen vraagt gemeente in brandbrief om hulp in coronacrisis

[AMSTE;VEEN] Zo’n 50 tot 100 Amstelveense horecaondernemers overhandigen maandag een brandbrief aan Burgemeester en Wethouders van Amstelveen. Met deze brief vragen zij aandacht en oplossingen voor de nijpende situatie waar horecaondernemers nu al maanden in zitten vanwege de coronamaatregelenen.Het zijn volgens de initiatiefnemers van de actie ongekend moeilijke tijden voor de horeca. Na de eerste lockdown van 11 weken in het voorjaar, is de horeca sinds twee weken opnieuw gesloten. En de maatregelen gelden zeker tot in december hoorden de horecaondernemers in een bijzin tijdens het persmoment van het kabinet op 27 oktober. Zicht op spoedige versoepeling van de maatregelen voor de horeca is er niet. De financiële steun van de rijksoverheid dekt lang niet alle kosten en bovendien komt die steun voor veel ondernemers te laat. Het bezorgen en afhalen een aantal ondernemers opnieuw hebben opgestart, zorgt voor een klein beetje omzet, maar lang niet genoeg om alle kosten te dekken. Amstelveense horecaondernemers zijn de wanhoop nabij.WATER AAN DE LIPPEN De horecaondernemers doen nu een beroep op de gemeente. Die heeft zich volgens hen zich altijd getoond als een constructief, meedenkend en prettig gesprekspartner. Juist daarom wenden de horecaondernemers zich nu in groten getale tot het college. Zij gaan met het college in gesprek over wat de gemeente Amstelveen tijdens en na de coronacrisis voor hen kan betekenen. Het water staat de horecaondernemers inmiddels aan de lippen. Er is behoefte aan perspectief.KWIJTSCHELDING Als voorschot op dat gesprek roepen de horecaondernemers de gemeente in de brandbrief op om kwijtschelding te verlenen van de onroerend-zaakbelasting, leges en heffingen voor horecaondernemers. Ook vragen ze om een tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor corona-aanpassingen die nu nutteloos zijn.

30-10-2020 09:57
Amstelveens Nieuwsblad