100 miljoen euro voor aanpak lage waterstand in veengebieden

Rijk en provincies gaan samen met landbouw- en natuurorganisaties, de waterschappen en gemeenten de problematiek in veenweidegebieden aanpakken

19-10-2020 15:37
Amstelveenweb