D66 wil snel actie om structurele problemen onder jongeren in Amstelveen te voorkomen

[AMSTELVEEN] De jeugdwerkloosheid is de afgelopen maanden fors opgelopen. Daarnaast is er een groot tekort aan stageplaatsen, meldt D66. De partij wil dat het college snel actie onderneemt om structurele problemen onder jongeren zoveel als mogelijk te beperken. De democraten willen dat er meer stageplaatsen komen, dat jongeren naar werk worden begeleid in sectoren met een grote personeelsvraag én dat ze anderszins betekenisvol bezig blijven.

14-10-2020 09:28
Amstelveens Nieuwsblad