Maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren

[AMSTELVEEN] Het college van B en W stelt de raad nieuwe maatregelen voor om de kwaliteit van de lucht in Amstelveen te meten en te verbeteren. De luchtkwaliteit in Amstelveen wordt bepaald door onder andere fijnstof en stikstofdioxide. In Amstelveen worden geen wettelijke grenswaarden overschreden maar de uitstoot van deze stoffen is even goed schadelijk voor de gezondheid. Het college wil de uitstoot daarom zoveel mogelijk beperken.

12-10-2020 13:45
Amstelveens Nieuwsblad