Sterke groei inwoners van Amstelveen is niet wenselijk

Amstelveen wil steviger regie gaan voeren op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dat is nodig in een stad, waar nieuwbouw vooral binnen de bebouwde kom plaatsvindt en de leefbaarheid onder druk kan komen te staan

11-10-2020 09:45
Amstelveenweb