Lokale lasten gaan omhoog, subsidies voortaan niet structureel maar voor drie jaar

[AMSTELVEEN] De lokale lasten gaan in 2021 met 4,5 procent omhoog. Dat is vooral het gevolg van een landelijke kostenstijging voor de afvalverwerking. Zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde ontwerp-gemeentebegroting voor 2021. Om de gemeentelijke uitgaven beter te kunnen beheersen worden subsidies voortaan niet structureel toegekend, maar steeds voor maximaal drie jaar. Daarna volgt een evaluatie of de doelen behaald zijn.

09-10-2020 14:38
Amstelveens Nieuwsblad