Campagneleider pleeggezinnen

Voor de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) zoekt Marketing & Co een campagneleider pleeggezinnen. Voor vijftien gemeenten in de regio Rijnmond moet een campagne(strategie) worden opgezet en uitgevoerd om nieuwe pleeggezinnen te werven. De ambitie is om honderd nieuwe pleeggezinnen te werven. Zowel gemeenten als zorgaanbieders dienen betrokken te worden bij de campagne. In deze rol stuur je de campagnewerkgroep aan. Je denkt continu vanuit de doelgroep, dat is de basis. Je werkt hoofdzakelijk samen met de leden uit de campagnewerkgroep, bestaande uit zorgaanbieders, gemeenteambtenaren en medewerkers van de uitvoeringsorganisatie GRJR.
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal drie jaar ervaring in de afgelopen vijf jaar als projectleider en/of campagneleider. Kennis van de gemeentelijke infrastructuur, pleegzorg en sociaal domein geniet de voorkeur. Je hebt ervaring met het opzetten van wervingscampagnes (on- en offline), inzet van social media en met het aansturen/ samenwerken met vormgevingsbureaus. Je bent een vindingrijke netwerker die het leuk vindt om de campagne actief uit te dragen en mensen te betrekken. Je weet dan ook precies welke kanalen het beste werken voor de doelgroep. Tenslotte ben je resultaatgericht, integer, enthousiast, zelfstandig, creatief, flexibel, een verbinder en analytisch. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van negen maanden. Verlenging met een keer twee maanden is mogelijk. Z.s.m. starten. 16 uur per week. Max. tarief: 70,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten). Werklocatie: hoofdzakelijk vanuit huis (mogelijk op locatie bij diverse gemeenten).

08-10-2020 15:52
Search & Co Groep