KLM 'viert' 101e verjaardag met dagvaarding van Greenpeace om miljardensteun

SCHIPHOL - Uitgerekend op de 101e verjaardag van KLM stapt Greenpeace vandaag naar de rechter om af te dwingen de overheidssteun voor de maatschappij in te trekken. Volgens Greenpeace is de 3,4 miljard euro aan leningen en garanties voor KLM in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet
Greenpeace had de Nederlandse staat in september al gedreigd met de rechtszaak en had een ultimatum tot 1 oktober gesteld om af te zien van de miljardensteun of te voldoen aan de klimaateisen die door de milieuclub worden geëist. Op diezelfde dag waren de vakbonden en KLM in hoofdlijnen met elkaar akkoord gegaan over de reorganisatieplannen. In ruil voor dat herstructureringsplan kan KLM 3,4 miljard euro van de overheid lenen om de coronacrisis te overleven.
Burgers beschermen
Greenpeace put hoop uit het Urgenda-vonnis van de Hoge Raad dat de overheid verplicht de CO2-uitstoot te beperken. "De staat heeft een sterke zorgplicht om burgers te beschermen tegen gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering", meldt Greenpeace en wijst in de dagvaarding naar het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Voor de bühne
Naast een forse kostenbesparing waarbij veel banen bij KLM verloren gaan, stelt het kabinet ook voorwaarden aan duurzaamheid binnen de maatschappij. "De ‘groene eisen’ die de overheid stelt aan de steun voor KLM zijn boterzacht en voor de bühne", vindt Greenpeace.
Parijs
Greenpeace eist dat de overheid een maximum aan CO2-uitstoot oplegt aan KLM: “Dat moetdan elk jaar dalen, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, zodat de grote vervuiler elk jaarminder uitstoot." Greenpeace vindt onder andere dat vluchten tot 1.000 kilometer moeten worden vervangen door de trein.
Greenpeace wil dat KLM de miljardenlening naast vergroening ook gebruikt om het personeel te begeleiden naar ander werk en niet uitgeeft aan kerosine en leasemaatschappijen, in veel gevallen de eigenaren van de vliegtuigen. Naar verwachting buigt de rechter zich over twee tot vier weken over de dagvaarding van Greenpeace.

07-10-2020 06:00
NH Nieuws