Communicatieadviseur Omgevingswet- en visie

Voor de gemeente Barneveld zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet- en visie. Je ontwikkelt een communicatiestrategie voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie en de implementatie van de Omgevingswet. Je vertaalt deze strategie in deelplannen en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Ook ontwikkel je een communicatieaanpak voor de komst van de Omgevingswet. Een groot deel van de aanpak bestaat uit participatie. Gezocht wordt een kandidaat met minimaal vijf jaar ervaring als communicatieadviseur voor een gemeentelijke of overheidsorganisatie. Je hebt ervaring met de ontwikkeling van participatietrajecten. Ook heb je ervaring met de ontwikkeling van een communicatieaanpak voor de komst van de Omgevingswet en omgevingsvisie. Verder ben je een verbinder, stevige gesprekspartner, kan je onder druk presteren en goed samenwerken. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2021. Verlenging is mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 2 november 2020. Max. tarief: 70,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

05-10-2020 20:58
Search & Co Groep