Nieuwe snelle busroute Noordwijk-Schiphol stap dichterbij

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de voorkeursvariant vastgesteld voor het tracé van de busbaan Noordwijk-Schiphol op Noord-Hollands grondgebied met parallel hieraan een fietspad.

30-09-2020 12:48
Provincie Noord-Holland