Raadsgriffier Marnix Philips vertrekt naar Haarlem

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in zijn vergadering van 23 september 2020 met ingang van 1 oktober 2020 op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan griffier Marnix Philips

24-09-2020 13:00
Amstelveenweb