Vertraging op vertraging bij herstel Kazernpad in Bovenkerk; fietspad in 2021 na ruim 2 jaar weer open

[AMSTELVEEN] Het deel van het Kazernepad in Bovenkerk dat eind 2018 wegens verzakking werd afgesloten, blijft nog zeker tot eind februari 2021 dicht. De gemeente meldt dat er wederom vertraging opgelopen is bij de beoogde reconstructie en verbreding van deze belangrijke noord-zuid fietsverbinding. Het verleggen van de kabels en leidingen en de naast het fietspad gelegen hoofdwatergang blijken extra tijd te kosten. Dat tot teleurstelling van fietsers die regelmatig klagen over de lange duur van het project dat eerder al door diverse tegenvallers werd geplaagd. Ze wijzen er op dat de ombouw van de Amstelveenlijn, een ander en veel groter complex project, sneller plaats vond.

23-09-2020 11:23
Amstelveens Nieuwsblad