Grote delen Amstelveen pas na 2030 van aardgas af

[AMSTELVEEN] Grote delen van Amstelveen worden pas na 2030 aardgasvrij. Op dit moment zijn er onvoldoende duurzame collectieve warmtebronnen om in heel Amstelveen binnen 10 tot 20 jaar over te kunnen stappen op verwarming van huizen zonder deze fossiele brandstof. In betreffende wijken kunnen inwoners door energiebesparing en installatie van zonnepanelen een bijdrage leveren om de uitstoot van broeikasgas CO2 terug te dringen. In enkele wijken aan de noordoostkant van Amstelveen liggen er wel kansen om eerder over te kunnen stappen op alternatieve duurzame verwarmingsbronnen. Het gaat onder meer om Bankras-Kostverloren, het Stadshart, Elsrijk-Oost en Uilenstede die in de directe nabijheid van een bestaand warmtenet liggen.

14-09-2020 16:00
Amstelveens Nieuwsblad